Godina 2003.

Osnivačka skupština

Godina 2004.

Ivanić Grad
skupna

Godina 2005.


Godina 2006.

Murska Subota

Godina 2007.

skupna

Godina 2008.

skupna
Fešta kod V. Božića

S DVD-a


2009. godina

S DVD-a


2020. godina

07.06. Otvorenje sezone

14.06. SREČANJE STARODOBNIH KOLESARJEV Šentjur

21.06. 6. Gospodarski sajam Varaždin


@